הקמת האוניברסיטה והיעוד התקשורתי שלה מתוך אוטוביוגרפיה של פלוואל

Reading Time: 2 minutes בספרו מעיד פלואל כי השינוי במסגרתו הוכח כי שידור התוכנית של ופופולרית מעבר לאותן מסגרות של יום ראשון, ובמקביל יסוד של אוניברסיטה בה מתקיים חוג של תקשורת סייע בעיני רוחו לקדם את המהלך של ניצור/בשורה לאומה " evangelize the nation". "עד אותו הזמן, רוב תחנות הטלוויזיה התנגדות למכירת זמן אוויר …

Continue reading