Uncategorized

כיצד ומדוע התארגנה איפא"ק כשדולה עבור אמריקנים

כיצד ומדוע התארגנה איפא"ק כשדולה עבור אמריקנים

כדי להבין את הנסיבות שהביאו להתארגנות של איפא"ק (בהתחלה כזרוע פוליטית של AZC) כשדולה מקומית ( Domestic Lobby), צריך להבין את הפילוספיה שעמדה בפני סי קנן, מהשלבים הראשונים ממש של ההתארגנות. בספרו, ISRAEL'S DEFENSE LINE, מתייחס קנן מספר פעמים להתארגנות ההתחלתית, והחשיבות שנתן לדרך בה […]

76חברי סנאט ו- 121 חברי קונגרס תומכים בישראל

76חברי סנאט ו- 121 חברי קונגרס תומכים בישראל

מקור: Relations Between Israel, U.S. After Election Is Kane's Topic, The Sentinel, 07.12.1972, page 21