ראיון עם Charles Mallory

Reading Time: 2 minutes
ראיון דרך המייל בתאריך 23 לספטמבר,2020
ראשית, אני אגיד שאני "פרו-ישראלי" בלהט ודאגתי למען העם הנבחר של אלוהים כל כהונתי לכלול את תקופתי ככומר צבאי. התקופה שלי באוניברסיטת ליברטי
 חוזרת ל-1988-1993.
באותה תקופה אני כן זוכר את האווירה והמסרים של ליברטי שהיו מאוד פרו-ישראלי. לעולם לא הייתי מסווג את ד"ר פלוול, האב לפעול  נגד ישראל או לשקוט לגבי
 העמדה שלנו בתמיכה בה.
עם זאת, לאור העומק והמידע המסובך המבוקש, אני פשוט לא זוכר מספיק כדי לענות על שאלותיך בצורה מספקת. הם די מפורטים ועמוקים. 
מה שאני יכול לומר, זה מהתקופה שלי באוניברסיטת ליברטי, הייתי אומר שעודדנו אותנו לתמוך באופן מלא בישראל ובמטרת העם היהודי. הייתי מסווג את עצמי
 כ"פרו-ישראלי" ופעיל בתמיכה בעם היהודי ובדגל במסורות ובמועדיו. יש מקרים, כשזה מוצדק, שהייתי מתייחס לבעיות עם נבחרי הציבור שלי... 
מה שהיה קשה, לפעמים, בהתחשב בכך שחייתי ב-12 מדינות שונות כאן בארה"ב.
אולי לא נהיה חזקים וקולניים כפי שאנחנו צריכים להיות, אבל אם נהיה מודעים לנושאים ספציפיים בעלי חשיבות, אנו נעשה את חלקנו כדי להיות מעורבים במתן תמיכה
 בכל הדרכים העומדות לרשותנו.
אני מצטער שאני לא יכול לפרט ולחדד את התשובות שלי כפי ששאלת אותן.
הזיכרון שלי מאכזב אותי שכן התקופה שלי באוניברסיטת ליברטי הייתה לפני הרבה יותר מ-27 שנים. 
החירות וזמני בכומר הצבאי סייעו, ללא ספק, לגבש את תמיכתי, תפילותי ואהבתי לישראל ולאנשיה.

interview via mail Sep. 23, 2020.

I see we are nearing two months. First, I will say that I am passionately "pro-Israel" and have advocated for God's chosen people my entire ministry including my time as a Military Chaplain. My time at Liberty University goes back to 1988-1993. At that time, I do remember the atmosphere and messages from Liberty to be very pro-Israel. I would never classify Dr. Falwell, Sr. to be against Israel or quiet on what our stance should be in supporting her. However, given the depth and intricate information requested, I just don't remember enough to answer your questions adequately. They are pretty detailed and deep. What I can say, is from my time at Liberty University, I would say we were encouraged to fully support Israel and the cause of the Jewish people. I would classify myself as "pro-Israel" and active in supporting the Jewish people and advocating for their traditions and festivals. There are times, when warranted, that I would address issues with my elected officials….which has been difficult, at times, considering that I have lived in 12 different states here in the USA. We may not be strong and vocal as we should be, but if made aware of specific issues of importance, we will do our part to be engaged with responding in support in all ways at our disposal. I am sorry that I can't get more detailed and refined with my answers as you asked them. My memory fails me as my time at Liberty University was well over 27 years ago. Liberty and my time in the Military Chaplaincy has, by far, helped to solidify my support, prayers and love for Israel and her people.

132

אודות קובי ברדה

ד"ר קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית וליחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממת חיפה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, ובעל הפודקאסט "אמריקה בייבי".