פלוול מגן על בגין וממשלת ישראל בהקשר למלחמת לבנון

פלוול מגן על בגין וממשלת ישראל בהקשר למלחמת לבנון

ג'רי פלוול היה אחד מגדולי מגניו של מנחם בגין ידידו וממשלת ישראל בהקשר של מלחמת שלום הגליל. בהקשרים רבים, הוא בחר להתייצב ציבורית לצידו של מנחם בגין ולהגן על החלטות הממשלה. ככה למשל, בנאום אותו נשא ב – 9 לאוקטובר, 1982 אמר פלוול: " זאת צביעות מצד מנהגי העולם לדרוש את התפטרותם של בגין ושרון.אף אחד לא דרש את התפטרותו של נשיא ארה"ב לאחר הטבח שהתבצע במיילאיי, ויטנאם. (1) 

  1. רפאל מן, רייגן עומד להזמין את בגין לשיחות, מעריב, 10 לאוקטובר, 1982..12. זמין ב: https://www.nli.org.il/he/newspapers/mar/1982/10/10/01/article/97?&srpos=5&e=——198-he-20–1–img-txIN%7ctxTI-%22%d7%a4%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%9c%22——-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa——1, נדלה ב – 8 ליולי,2021.