הנבואה על ההתקפה שמיועדת להתרחש על ישראל

הנבואה על ההתקפה שמיועדת להתרחש על ישראל

בספרו פלוואל שנקרא Listen America, הוא מתייחס לנושא הנבואה של ההתקפה שמיועדת להתרחש על ישראל. הפרשנות שלו מתארת את ההתקפה על ידי אויבי עם ישראל, תוך ההגדרה של  האויב הראשי שיהיה הצבא רוסי יחד עם בני ברית ערבים. הוא מצטט את הפרקים ל"ח ו-ל"ט מנבואת הנביא יחזקאל המתארת את הקרב כנגד ישראל. כך הוא מפרש את הנבואה בספרו: "רוסיה תובס וישראל תצליח פעם שנייה להינצל בזכות יד האלוהים עם הרוסים רק יקרעו את דברי האל ויאמינו בזה יכול להיות שלא יצטרכו למצוא את עצמם נופלים על ברכיהם הוא מתחננים לאל של ישראל לסליחה. או לא, אלוהים לא סיים עדיין עם עם ישראל. אבל יתכן שהוא יסיים עם אותן אומות שרודפות אחריה, כפי שמצוטט בספר בראשית, פסוק ג' בפרק י"ב: "וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ, וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר; וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה." פסוק זה מתייחס לכתוב בתורה כמשמעותו המדויקת, כל מי שמברך את עם ישראל יבורך בעצמו. הוא ממשיך בהסבר התיאולוגי ואומר שלאורך ההיסטוריה כל אומה שרדפה אחר היהודים, הרגישה את נחת זרועו של האל, ולעומת זאת כל מי שעמד עם היהודים הרגישו את ברכת האל עליהם. פלוול מספר שאם אנחנו רוצים שמאריכה תישאר מבורכת עם שדות חיטה לבנים עם הישגים משמעותיים ושחר ותישאר להם אמריקה מחוייבת להמשיך לעמוד לצד ישראל.