דוגמא להפעלת פעילי איפא"ק בזמן אמת

דוגמא להפעלת פעילי איפא"ק בזמן אמת

רצ"ב דוגמא לתדרוך אותו עושים פעילי איפא"ק לחברים כיצד לפנות, מי לבקש ומה לומר