גליון 2426 (29 בפברואר 1984) עמודים 22-23

גליון 2426 (29 בפברואר 1984) עמודים 22-23
עוזי וחגורת התנ"ך

 

 

מקור: https://thisworld.online/1984/2426#p23