ג'ון קונלי מפסיד את המירוץ למפלגה הרפובליקנית

ג'ון קונלי מפסיד את המירוץ למפלגה הרפובליקנית

באביב 1980, המועמד ג'ון קונלי, היה נראה כמועמד מבטיח לתפקיד המועמד הרפובליקני לנשיאות ארה"ב. עפ"י מלאני מקאליסטר ( McAlister), היה זה התבטאות של המועמד קונלי כנגד ישראל, שהרגיזה את פלאוול ומשכה את תמיכתו מהמועמדות של קונלי. כאשר ההתייחסות שלו למדינת ישראל לא נבעה מתפיסה דתית וצוטט כאומר: "ההתגשמות התנ"כית של מדינת ישראל לא מהווה בכלל טיעון במערכת היחסים איתה (ישראל ק.ב) ".(1) הקשרים של קונלי לעולם הנפט עמדו לו לרועץ עם הקהילה האוונגליסטית גם עפ"י ו.ד. רובינטשייין (Rubinstein) שטוען כי הסיבה לרתיעה של הזרם האוונגליסטי בקונלי הגיעה כי :" התמיכה של הנצרות הפטנדמנטליסטית ברייגן הייתה בגלל התמיכה של קונלי וג'ורג' שולץ בקשרי הנפט עם העולם הערבי". (2) לבסוף למרות שקונלי גייס יותר כספים עבור מסע הבחירות שלו בהשוואה לסכומי הכספים שגייסו שאר המועמדים, אך לא עלה בידו לגבור על המתמודד שניצב בחזית, השמרן הפופולרי רונלד רייגן.

 

 

1.  Melani McAlister, Epic Encounters: Culture, Media, and U.S. Interests in the Middle East, 1945-2000, University of California Press, Los-Angeles, 2001, P.135.

2. W.D. Rubinstein, The Left, the Right and the Jews, Routhledge,New-York, 2016, P.147.