על המספרים של הקהילה האוונגליסטית

על המספרים של הקהילה האוונגליסטית

עפ"י סקר של מכון גאלופ האמריקני, בשנת 1976, השנה בה נבחר קרטר, היו בארה"ב כ- 50 מיליון אוונגליסטים, מתוכם כחצי נחשבים כהדוקים.1

 

 

 

John Heidenry, What Wild Ecstasy, Simon and Schuster, New-York,1997,224.