על המספרים של הקהילה האוונגליסטית

על המספרים של הקהילה האוונגליסטית

עפ"י סקר של מכון גאלופ האמריקני, בשנת 1976, השנה בה נבחר קרטר, היו בארה"ב כ- 50 מיליון אוונגליסטים, מתוכם כחצי נחשבים כהדוקים.1 בבחירות של שנת 1980, כ – 72,000 כנסיות ברחבי ארה"ב עבדו עם תנועת הרוב המוסרי. (2)

 

 

 

John Heidenry, What Wild Ecstasy, Simon and Schuster, New-York,1997,P – 224.

Sarah Weddington, A Question of Choice, The Feminist Press at CUNY,New-York,