חודש: אפריל 2019

פולברייט מספר על התמיכה האבסוליטית הישראל

פולברייט מספר על התמיכה האבסוליטית הישראל

רצ"ב תמלול דבריו של הסנטור פולברייט בפגוש את האומה