כתב המינוי של קנן

כתב המינוי של קנן

ביום ה – 13 לחודש מרץ 1951, מדווח יו"ר AZC מר לואיס לפסקי על הצטרפותו של סי. קנן לשורות הארגון וככה הוא מציג אותו עבור חברי הארגון בחוזר מס' 79:

"אתם בוודאי תשמחו לשמוע שמר ישעיהו ל. קנן כעת עובד עבור המועצה הציונית האמריקאית, במטרה לנצח את דעת הציבור בכל הקשור להצעה לעזרה כלכלית לישראל. הוא יתפעל את זרוע יחסי הציבור של הארגון. אתם תקבלו ממנו מעת לעת, מסרים בצורה כתובה ובע"פ, ואני תקווה כי תתנו לזה את מלוא תשומת ליבכם.

ההכרזה על קנן מצטרף לארגון AZC

 

Source: American Jewish Historical Society

Papers, N.D 1919-1985

P-680

Box 2, Folder 10