הפצת גליונות של ניירות עמדה ב – 1955

הפצת גליונות של ניירות עמדה ב – 1955

מפרוטוקול של דיון אותו ערך הועד המנהל, מיום ה – 25 לחודש ינואר, 1955, אנו למדים על נושא הזרוע השיווקית של הפצת עלונים עם מידע בכל הקשור למדינת ישראל. בפרוטוקול נכתב: 

"מר קנן הודיע כי נייר חדש שנקרא "השלום והפיתוח הכלכלי של המזרח הקרוב" מוכן להפצה. קהל המטרה הוא הציבור הכללי, הקונגרס ומחלקת המדינה. המסמך הוא סיכום של הפוקוס הניתן לחימוש מדינות ערב."

נייר עמדה

 

ואז מתאר קנן את הכמויות שבהם יופץ העלון : 

הוועדה ליחסי ציבור הדפיסה 6500 עותקים לשימוש עצמי, והמועצה (AZC) לקחה עוד 5500 עותקים. המחיר של כל עותק יעמוד על 15 סנט.

לבסוף מחליטים להפיץ את החוברת תחת שם המגזין: REPORT FROM WASHINGTON

המגזין יוחלף בהמשך במגזין שנקרא NEAR EAST REPORT, הפועל עד עצם היום הזה.

המגזין REPORT FROM WASHINGTON

Source:Rochester U Special Collection (Philip Bernstein Papers) Bernstein papers, Rochester (box 5) executive committee\ Folder2