ראיון לקראת בחירות אמצע לגל"צ אצל עידן קוולר 3.11.18

ראיון לקראת בחירות אמצע לגל"צ אצל עידן קוולר 3.11.18

ראיון המלא בגל"צ לגבי בחירות האמצע פה