אולפן בחירות אמצע מיוחד לקראת בחירות האמצע בקונגרס

אולפן בחירות אמצע מיוחד לקראת בחירות האמצע בקונגרס

המשדר המיוחד לקראת בחירות האמצע לקונגרס 2018.