המאמר המלא של הצהרת בלפור

המאמר המלא של הצהרת בלפור

רצ"ב המאמר המלא מאת קובי ברדה,  על חלקם של השופט ברנדייס והרב וייס בהצהרת בלפור.

יש ללחוץ פה על : מאמר ברנדייס לאתר