ההחלטה לייסד את AZPAC

Reading Time: 2 minutes

מיד לאחר הבחירות בארגון הגג של היהודים הציונים באמריקה, (28 לחודש פברואר, 1954), בו החליפה ההנהגה את הנציגים של ארגון הכולל 750,000 חברים באופן מצרפי, הוחלט על הקמה של זרוע שדולה שתייצג את הארגונים.

במכתב שיועד לחברי הועד המנהל, מיום ה-15 לחודש מרץ, 1954 מודיע לואיס ליפסקי (מי שנבחר ליו"ר) על ההחלטה להקים זרוע שתדלתנות נפרדת, בעלת חבר מנהלים עצמאית ובמנותק מארגון האם (American Zionist Council (AZC.

fכאמור, לתפקיד היו"ר נבחר  לואי (אריה ליבליפְּסקי, שהיה גם יו"ר היוצא של אירגון AZC ולמנכ"ל נבחר סי קנן.

הועד המנהל נבחר בהתאם למודל של מה שיהיה לימים, מודל הפרמידה ההפוכה, ויצק למעשה את התשתית ממנה נגזרת התזה של פרמידה הפוכה של קנן.

הארגון בחר לשלב את הנציגות של הארגונים המרכיבים את ארגון המטרייה שנקרא: Zionist Organization of America, וההבנה הייתה כי יש צורך לחדד את הפעילות הפוליטית ולקבוע את מושבו של הארגון החדש בוושינגטון (1737N ST. NW, Washington D.C).

הגדרת התפקיד של השדולה נקבע כ:

"תתאם ותבצע פעילות ציבוריות בשמה של התנועה הציונית האמריקאית. תקדם יחסים עם הממשל האמריקאי על זרועתיו השונות, במטרה לשמר ולשפר את היחסים בין ארה"ב לישראל".

להלן הנציגים הארציים שנבחרו לוועדת ההנהלה:

נציגות הדסה שנבחרו היו:

הגב' יהודית אפשטיין Judith Epstein (במכתב מצוינת כרעייתו של משה אפשטיין), ששימשה כנשיאת הדסה בין השנים 1937-1939 ו- 1943-1947.

הגב' אסתר גוטסמן , Esther Garfunkel-Gottesman (במכתב מצויינת כרעייתו של בנימין גוטסמן), פעלה במשך כ-64 שנים כחברת ועד מנהל בארגון הדסה והייתה אחת מראשוני הנשים בארגון.

הגב' רוז הלפרין Rose Luria Halprin ( במכתב מצויינת כרעיתו של שמואל הלפרין)  שימשה פעמיים כנשיאה הלאומית של ההסתדרות הציונית הדסה בארצות הברית.

נציג הפועל המזרחי שנבחר:

עו"ד נתנאל זליקאו ZELIKOW Nathaniel , מנהיג ציוני, איש חינוך.

מפלגת העבודה האמריקאית ( Labor Zionist Organization of America) 

הרב ד"ר ג'יימס הלר, מוזיקאי ואיש ספר, היה מראשי הציונים באמריקה.

לואיס סגל  LOUIS SEGAL, היה המזכיר הכללי של התנועה באמריקה מ-1926 ועד מותו בשנת 1964.

חיה סורקין chaya surchin, פעילה ציונית ממונטריאול קנדה וחברה בארגון החקלאים בפלשתינה.

נציגי ארגון המזרחי של ארה"ב ( Mizrachi Organization of America ) 

רבי מרדכי קירשבלום  Mordechai Kirshblum, חבר הסוכנות היהודית והנשיא ה – 52 של הארגון.

ד"ר יהודית ליברמן dr. judith liberman, פעילה ציונית ומנהלת ביה"ס לבנות.

נציג הליגה הפרוגרסיבית הציונית – השומר הצעיר 

אברהם שנקר (Avraham Schenker ) – סופר, הוגה, מי שלימים יהפוך למנכ"ל הסוכנות.

נציג מפלגת איחוד העבודה הציונית (אחדות פועלי ציון)  – United Zioniest Labor party

עו"ד פול גולדמן ( Paul L. Goldman) – מי שהיה מזכיר ונשיא מפלגת העבודה האמריקאית.

נציגי התנועה הציונית של אמריקה – Zionist Organisation of America

לואי (אריה ליבליפְּסקי, שהיה גם יו"ר אירגון AZC היוצא

רבי אירווינג מילר – Rabbi Irving Miller, היו"ר הנכנס של ארגון AZC שנבחר ביום ה – 1 לחודש מרץ, 1954 כיו"ר ארגון התנועה הציונית האמריקאית.

הארי טורזניר – harry torozyner, פעיל בארגון.

התנועה הרוויזיוניסטית של אמריקה – Zionist Revisionists of America

דיויד אפשטיין – פעיל התנועה הרוויזינוסיטית.

.

152

אודות קובי ברדה

ד"ר קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית וליחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממת חיפה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, ובעל הפודקאסט "אמריקה בייבי".