מספרים של משתתפים בכנס 2018

מספרים של משתתפים בכנס 2018
נתוני איפאק