ועדת המצע הדמוקרטית דנה בסעיף פרו־ישראלי 1964

ועדת המצע הדמוקרטית דנה בסעיף פרו־ישראלי 1964