רבין מודה לאיפאק על גיוס תמיכה צבאית באירוע לכבוד קינן

רבין מודה לאיפאק על גיוס תמיכה צבאית באירוע לכבוד קינן