קינן דוחק לפתרון שלום ערב מלחמת יום הכיפורים

קינן דוחק לפתרון שלום ערב מלחמת יום הכיפורים

 

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=CGS%2F1974%2F09%2F19&id=Ar00400&sk=FE8034FD