קינן במסע"ת על עמדת המפלגות – 1964

קינן במסע"ת על עמדת המפלגות – 1964