הפעלת לחץ על ברה"מ ב – 1967

הפעלת לחץ על ברה"מ ב – 1967