קמפיין בחירות לנשיאות ניקסון

קמפיין בחירות לנשיאות ניקסון

מקור

Bnai Brith Messenger, 24.05.1968, page 1