מפלגה דמוקרטית ורפובליקנית מאמצות תוכנית איפאק 1968

מפלגה דמוקרטית ורפובליקנית מאמצות תוכנית איפאק 1968