200 אירים ביקשו להתנדב לצה"ל במלחמת השחרור

200 אירים ביקשו להתנדב לצה"ל במלחמת השחרור

מקור: הדיילי מירור, מיום ה – 20.5.1948,בתוך דוח ה – FBI, עמ' 19