שיגור טלגרמות לבית הלבן להביע חשש מפרוץ מלחמה ביוני 1967

שיגור טלגרמות לבית הלבן להביע חשש מפרוץ מלחמה ביוני 1967

רוברט לוטר ( Robert Lauter), ס. יו"ר איפאק מדווח על משלוח של 1400 טלגרמות לוושינגטון

The Jewish News of Northern California, Volume 117, Number 23, 2 June 1967 Edition 01