הצעה להעתיק שרות לאומי לארה"ב מוצעת בכנס איפאק

הצעה להעתיק שרות לאומי לארה"ב מוצעת בכנס איפאק