איפא"ק מגייסת נציגי הסברה

איפא"ק מגייסת נציגי הסברה

מודעה שמפרסמת איפא"ק לגיוס דחוף של נציגי הסברה לאחר מלחמת ששת הימים

 

The Jewish News of Northern California, Volume 117, Number 25, 16 June 1967 Edition 01