אווירת מלחמה לקראת 67, איפא"ק מארגנת תפילה המונית

אווירת מלחמה לקראת 67, איפא"ק מארגנת תפילה המונית

President Lyndon Johnson and his advisors meet with Israeli Foreign Minister Abba Eban

to discuss the developing crisis in the Middle East, May 26, 1967. source – history of whaithause.gov

The Jewish News of Northern California, Volume 117, Number 22, 26 May 1967 Edition 01