סקר איפאק לבחירות לנשיאות ב – 1968

סקר איפאק לבחירות לנשיאות ב – 1968